"АРКУС-СИГУРНОСТ БГ" ЕООД

Ние сме доволни, когато вие сте спокойни!

 "АРКУС-СИГУРНОСТ БГ" ЕООД

е отворена за всички физически и юридически лица, които желаят да ползват услугите ни при взаимно изгодни условия, при стриктно и професионално изпълнение на поетите ангажименти.

Нашата работа е тясно свързана с използването на надеждна компютърна техника. Чрез нея имаме пряка връзка с всички охранителни централи, за контрол на достъп и моноторинг 24 часа в денонощието. Поради тази необходимост специалисти на фирмата изградиха сигурна компютърна мрежа в София и страната.

Фирмата е специализирана в

организиране на охрана на държавни и частни фирми, производствени предприятия и обекти на физически лица, масови мероприятия и персонална охрана.

Служителите са добре обучени в професионално отношение и с високо чувство за отговорност към поеманите задачи за изпълнение по охраняваните лица и обекти. Всички служители преминават периодично през задължителни тестове за физическа и психическа годност. Организират се курсове с цел подобряване квалификацията и поддържане на високо ниво на готовност. 

При избор на апаратура и съоръжения 

фирмата се ръководи от главната си цел – създаване на организация с европейско обслужване, богати възможности за бъдещо развитие и изключително бърза реакция при извънредни ситуации. В условията на пазарна икономика фирмата ни се реализира успешно и работи с голям брой клиенти, разчитащи на надеждната техника и перфектното обслужване. 

Фирмата предлага: 
•   Двадесет и четири часов видеомониторинг на изградената наблюдателна система от служители на „АРКУС Сигурност“;
•   Монтаж и поддръжка на видеотехника от специалисти ;
•   Контрол на достъпа от оторизирани лица.

Бизнес партньорите разчитащи на Нашата отговорност и сигурност са : “SIMENS”, “ДеБулКо”, “Бъдещност ООД“, "General Aset”, "Миролио България“.

Бърз и професионален монитаж на конкурентни цени! 

© Всички права запазени 2024 | "АРКУС-СИГУРНОСТ БГ" ЕООД | Изработка ФиУеб ЕООД